sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

Annonse:
INFO 25.4.17
Renholdere i 60% stilling får tilbud om 100%.
5 oppsagte renholdere vil få tilbud om 60% stilling
Bemanning
Det har i dag vært bemanningsmøte med bedriften og det er enighet om å tilby renholderne som er i 60% stillinger 100% fra 1. mai. Kokkebehovet er stabilt og de kokkene som er i 60% fortsetter i den stillingsbrøken.
I tillegg til at renholderne i 60% øker sin stillingsbrøk vil ytterligere 5 av de oppsagte renholdere få tilbud om 60% stilling. En må merke seg at dersom man takker nei til tilbudet om reansettelse bortfaller gjeninntakelsesretten.
Det stilles fremdeles krav til norsk språk og at helivelt skal være gjennomført.

Transocean Spitsbergen er etter det vi kjenner til ferdig med brønnen de skulle bore og vil gå til lands i Norge om noen dager før den går tilbake til UK. Det midlertidige bemanningsbehovet vil da bortfalle.

Landsmøte
Klubbleder vil sammen med Kirsti Hægbostad og Hege Marthea Sirevåg delta på Industri Energi sitt Landsmøte 28. – 30. april. Kirsti og Hege er klubbens delegater fra henholdsvis fast (NOG) og flyt (NR).
Et spennende landsmøte der det blant annet skal velges ny leder ettersom Leif Sande går av for å gå inn i politikken.

KV08 Draugen
Arbeidet med ny KV08 er i gang på Draugen. Arbeidsgruppa arbeider ut i fra et mandat fra styringsgruppa om reduksjon i bemanning. Mandatet fra styringsgruppa skal nå ha vært gjennomgått på alle skift og alle skal derfor være kjent med det og ha fått sagt sin mening inn mot det arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppa har nå tiden frem til slutten av mai med å komme med et endelig forslag til endring til styringsgruppa. Målet er å legge dette frem for AMU i juni.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,