sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

Lønnsoppgjøret på NOG er i havn
Industri Energi kom tirsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for
operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.
– Det er skuffende at vi får enda et lønnsoppgjør med moderasjon for de sokkelansatte, var forbundsleder Frode Alfheim sin kommentar.
Industri Energi kom tirsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for
operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.
– Det er skuffende at vi får enda et lønnsoppgjør med moderasjon for de sokkelansatte, var forbundsleder Frode Alfheim sin kommentar.

Forhandlingene for operatør, boring og forpleining har pågått i Stavanger i to dager.
Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 12.500 kroner, pluss et etterslep på 1264 kroner som gir en årslønnsvekst på kr 13.764,-.
I tillegg blir skifttillegget økt med henholdsvis 0,50 til kr 69,50.

Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen for å ha vist moderasjon i de to foregående oppgjørene.
Vi hadde forventet en høyere lønnsøkning for de offshoreansatte i år, siden man nå ser tegn til bedring i bransjen, sa Frode Alfheim.
Dessverre er ikke arbeidsgiverne villig til å gi oss igjen for at vi har vært tålmodige i foregående oppgjør.
Han understreker at det i år er et mellomoppgjør der arbeidstakerne ikke har streikerett eller andre aksjonsmuligheter. Og at operatørselskapene skal fortsette med lokale forhandlinger.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,