sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

Annonse:
INFO 2.6.17
Lønnsoppgjøret på NR er i havn etter to dager med forhandlinger.
Bedriften arbeider ennå med løsninger på manglende innbetaling av sjømannsskatt 

Industri Energi kom torsdag 1. juni i havn med lønnsforhandlingene for de flyteriggansatte.
Det ble enige om et generelt tillegg på kr 10.000,- inkludert feriepenger. Vi får også 2 kroner økning på nattillegget.
For gruppen individuelt avlønnede, som for vår del er forpleiningssjefene, gis det et lønnstillegg innenfor en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minst kr 6.000,. Minstelønnssatser for individuelt avlønnede økes med kr 10.000,- per år inkludert feriepenger, samt ytterliggere 3.275 kroner med virkning fra 1. januar 2018.
Også i år manet Rederiforbundet til moderasjon og ansvar under forhandlingene, men samtidig viste de vilje til å føre reelle forhandlinger. Vi skulle selvsagt sett at tillegget ble noe høyere, men har valgt å akseptere det siste tilbudet fra Norges Rederiforbund. Ved å akseptere et meget moderat oppgjør, viser vi ansvar overfor en næring som er hardt presset. Vi forventer at rederne har dette friskt i minne når tidene blir bedre.
 

Manglene innbetalt sjømannspensjon

Bedriften arbeider ennå med løsninger for hvordan dette skal håndteres og vi har bedt om at det kommer en løsning snart.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,