sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

Annonse:
INFO 23.6.
Lønnsoppgjøret for forpleiningslederne er klar,
Økende mannskapsbehov gir gjeninntakelse av oppsagte 
Bemanning
Mannskapsbehovet har økt ut over våren og denne uken har 4 kokker og 4 renholdere i tillegg til 4 forpleiningsledere fått tilbud om 60% stilling. Oppbemanningen av Transocean Spitsbergen og Rowan Stavanger er årsakalen til at det også blir tatt inn forpleiningsledere.
Rowan Stavanger går etter planen til UK sektor den 25.6. og er ventet tilbake september/oktober.
Vi vet at Rowan sitt mannskap til Rowan Stavanger skal gjennom én familiseringstur før de drar ut på feltet. Uklart om vi skal bemanne riggen under familiseringen.


Lønnsoppgjør forpleiningsledere
Vi har i dag lønnsoppgjør for forpleiningslederne.
Oppgjøret er i tråd med rammene som er lagt i de sentrale oppgjørene. 
Lønnsjusteringen er fra 1.6. og vil bli lagt inn på juni lønn. 


Klubbes forsikringer
Klubbens årsmøte vedtok at vi skulle avvikle klubbens forsikringsordning da de andre klubben som var med i ordningen har gått at med det til følge at forsikringspremien har gått opp for oss. Vi har over tid opparbeidet en liten buffer som har gjort at vi ikke har hevet premien for de som er med i ordningen, men denne er i ferd med å bli brukt opp og vi kommer til å si opp avtalen med forsikringsselskapet i juni. Forsikringsselskapet kommer da til å tilby denne individuelt til de som er med på ordningen i dag og for de som har sak til behandling vil selvfølgelig ikke merke noe til at vi går ut av forsikringen.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi får det fra SR Bank.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,