sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

Annonse:
Info 7.7.
Arbeidet med manglende innbetaling av sjømannspensjon, oppsigelse av klubbensforsikringsordning og at klubben denne uken har vitnet i rettsak der en av våre medlemmer hevder seg usakelig oppsagt.
 
Vi ønsker dere alle en flott sommer 
 
 
Innbetaling av sjømannspensjon
Vi er godt i gang med utrekningene, men rakk dessverre ikke å bli ferdig før ferien. Utrekningene viser at de aller fleste av de som har sendt inn ikke har fått innberettet seilet tid hos Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS) som de skal. Noen av de som har sendt inn har heldigvis fått innberettet alt som de skal.
Det er store variasjoner; fra en til nitten måneder.
Minst en kommer over 150 måneder med det som ikke har vært innberettet og oppnår dermed å nå minstepensjon. Forskjellen mellom 149 og 150 måneder er et mindre engangsbeløp og utbetaling av pensjon over 7 år fra fylte 60 år, differansen er over kr 700.000,-.
Vi vil ta kontakt med hver enkelt så snart vi har alt på plass.
 
Klubbens forsikringsordning
Klubbens årsmøte besluttet at vi skulle avvikle klubbens forsikringsordning og har nå sagt opp forsikringene.
Forsikringen har vært en frivillig ordning med trekk over lønn.
Grunne til at vi har måtte gå til oppsigelse av forsikringen er at de andre klubbene vi har hatt forsikringen sammen med har gått ut av ordningen og at premien har blitt øket til over det som blir betalt inn av medlemmene. Vi har gjennom tiden opparbeidet en buffer på forsikringskontoen og i stedet for å høyne premien blir nå denne brukt til å dekke mellomlegget.
Vi antar at forsikringsselskapet vi ta kontakt med de som er på ordningen med tilbud om å fortsette.
 
Rettsak
Klubben har denne uken vitnet i Jæren Tingrett der en av våre medlemmer som er ansatt ved kontoret hevder, i kraft av kompetanse og ansiennitet, seg usaklig oppsagt.
Utfallet av saken kommer i slutten av august.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,