sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

Annonse:
Info 24.8.
Vi vant Aker BP
West Phoenix på kort visitt
Anbud på Haven
Privat helsefosikring 
AkerBP kontrakten til Sodexo
Det var med stor glede vi mandag fikk melding om at vi hadde vunnet anbud med Aker BP.
Aker BP kontrakten omfatter Valhall, Ula, Alvheim, Ivar Aasen og Skarv og har en varighet på 5 år med 3 x 1 års opsjoner. Oppstart 1.10.2017
Siden det er virksomhetsoverdragelse vil nå alle de som er ansatt på riggene som ESS i dag driver få tilbud om de vil gå over eller reservere seg. Etter hva vi kjenner til så har ikke ESS ledige jobber så vi må anta at alle vil takke ja til en overdragelse, det betyr at vi vil få litt over 50 nye kolleger. Noen gamle kjente som ble virksomhetsoverdradd når ESS tok over kontrakten vi hadde med Regalia for 4 år siden kan nå komme tilbake.
Vi gleder oss til å ta imot nye kolleger.
 
West Phoenix
West Phoenix kommer en snartur over til norsk sokkel i løpet av høsten for å bore én brønn. Vi forventer at vi overtar og har forpleiningen under dette oppdraget som vi gjorde når TO Spitsbergen var inne sist.
 
Jacktel Haven
Bedriften har fått anbudspapirer på den oppjekkbare boligplattformen Haven. Riggen har en 18 måneders kontrakt med Statoil i forbindelse med hook-up av Johan Sverdrup feltet med oppstart medio juni 2018. Riggen ligger for tiden i opplag i Eydehavn og driftes av Aramark.
 
Petrojarl 1 på vei til Haugesund
Petrojarl 1 er under slep til Aibel i Haugesund for ferdigstilling etter flere år i Rotterdam, før den går videre til oppdrag i Brasil. Oppholdet i Haugesund er planlagt til å vare i 5 uker.
Vi vet ikke om det vil får konsekvenser for vår sysselsetting.
 
Privat helseforsikring
Vi vil minne om at Personalfondet vil bli avviklet i sin nåværende form. I stedet for personalfondet kommer det tilbud om privat helseforsikring gjennom AON, se Ekspressen nr. 17, 2017 – vedrørende tilbud om privat helseforsikring. Vi oppfordre alle til å tegne den.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,