sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

Nå kan du forsikre deg mot høye tannlegeregninger!
Et besøk hos tannlegen kan fort bli dyrt. Med LOfavørs nye tannlegeforsikring må du kun betale en liten egenandel ved behandling.
Et besøk hos tannlegen kan fort bli dyrt. Med LOfavørs nye tannlegeforsikring må du kun betale en liten egenandel ved behandling.

LOfavør, tannhelseforsikring
Tennene skal være med oss hele livet. Med LOfavørs nye tannhelseforsikring må du kun betale egenandel når du trenger tannpleiebehandling.
Tannpleie er en betydelig kostnadsutgift for folk flest. Frykten for høy tannlegeregning eller angst for behandling gjør at mange ikke kommer seg til tannlegen så ofte som de burde. Hele 140.000 nordmenn sier at de ikke har råd til tannbehandling. Derfor lanserer LOfavør en egen tannhelseforsikring for sine medlemmer. Forsikringen gjelder i utgangspunktet bare for deg som er medlem, men du kan også kjøpe forsikring til resten av husstanden sin til LOfavør-pris. De behøver ikke være medlem.

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlingsbehov som måtte oppstå. Eksempler på dette er ordinære fyllinger, skifte av fyllinger, trekking av tenner, rotfylling, innsetting av broer, kroner eller implantater. Det stilles ikke krav om helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæringsskjema ved tegning av forsikringen.

Dekker behandling, ikke kontroll
Forsikringen dekker behandling, ikke kontroll. Det betyr at du må dekke den årlige kontrollen selv. Dersom du får en skade, kan det ikke ha gått lenger tid enn 15 måneder siden forrige kontroll. Lider du av sjeldne medisinske sykdommer, hvor behandling, fullt ut eller delvis, refunderes av Helfo, vil ikke denne forsikringen være like hensiktsmessig som for en med normal tannhelse. Forsikringen dekker ikke kostnader knyttet til behandling av visdomstenner.

Her kan du lese mer om forsikringen, https://www.norsktannhelseforsikring.no/partner/lofavor/
 
Du velger selv hvilken tannlege du vil bruke. Kravet er at tannlegen må være medlem av Den Norske Tannlegeforening. Tannlegen velger behandlingen du skal ha. Det er ingen referansepriser på verken behandling eller preparater. Akuttbehandling er dekket i hele Skandinavia.

Egenandel på 500 kroner
Ett behandlingstilfelle kan omfatte flere inngrep enn kun ett, og det påløper bare én egenandel inntil man er ferdig behandlet. Vær likevel obs på at forsikringen må ha vært i kraft i minst 30 dager for at den skal kunne brukes. Ved behandling av nye broer, kroner og tannimplantater må forsikringen ha vært i kraft i minst 90 dager.

Slik er de ulike variantene av tannhelseforsikringen:

Perle
– medlemsprisen er 52 kroner per måned.
Passer best for aldersgruppen 18 – 30 år. I denne aldersgruppen er det erfaringsmessig ikke behov for større inngrep.
Dekker behandlinger opp til 10.000 kroner per år.
Egenandel på 500 kroner per skadetilfelle.
 
Gull
– medlemsprisen er 124 kroner per måned.
Hovedsakelig tilpasset aldersgruppen 30-50 år.
Dekker behandlinger opp til 20.000 kroner per år.
Egenandel på 500 kroner per skadetilfelle.
 
Platina
– medlemsprisen er 160 kroner per måned.
Tilpasset aldersgruppen + 50 år og for de som ønsker litt ekstra sikkerhet.
Dekker behandlinger opp til 40.000 kroner per år.
Egenandel på 500 kroner per skadetilfelle.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,