sodexoklubben
OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.Riggmarkedet ser ikke helsvart ut.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

OPPSIGELSER
Bedriften er dessverre nødt til å gå til oppsigelser.
Transocean er ennå tett om hva de tenker om forpleiningskontraktene.
Riggmarkedet ser ikke helsvart ut. 
Oppsigelser
Klubben hadde sist uke endelig drøftelsesmøte med bedriften i forbindelse med oppsigelser. I utgangspunktet ville bedriften si opp 11 kokker og 25 renholdere, vi er glad vi fikk redusert dette til 7 og 19 ved å vise til behov. Vi er også glad vi har skjermet ytteligere tre renholdere fra oppsigelse samt forlenget oppsigesestiden til tre.
Klubbleder var med i flere av 15-1 møtene, og må innrømme at det er en tøff påkjenning å få ta del i de sterke inntrykkene som kommer frem om konsekvensen en oppsigelse vil føre til for den enkelte. Når vi i endelig drøftelsesmøte går gjennom møteprotokollene var det ikke vanskelig å gjøre de forlengelsene av oppsigelsestid som vi kom frem til. Når det gjelder skjermingen av tre renholdere med beredskapskompetanse så sitter den litte lenger inne, dette er personell på Ivar Aasen som har flere beredskapsoppgaver som HLO og avansert førstehjelp noe det vil ta tid å lære nye opp i. Vi er imidlertid enig med bedriften at vi ”i fredstid” skal komme frem til en vekting av slike oppgaver i forhold til om vi i fremtiden komme i lignende situasjoner.
Vi er glad for at bedriften også gikk med på to års gjeninntakelsesrett. Gjeninntakelse vil skje etter sist ut først inn. Det vi si at de som nå blir oppsagt er de første som blir gjeninntatt ved en oppbemanning. Klubbleder var usikker på dette punktet ettersom det er oppsagt personell med gjeninntakelsesrett med lenger ansiennitet en de som nå blir oppsagt, men fikk bekreftet fra forbundets jurister dette var det rettspraksis på.

Transocean – Songa fusjon
Klubben vet ennå ikke hva Transocean tenker å gjøre med forpleiningskontraktene etter at fusjonen er ferdigstilt. Det er NOC som har kontrakt på de 7 tidligere Songa riggene, 4 er i operasjon og 3 i opplag. Transocean har Polar Pioneer i kaldt opplag, denne er for øvrig godt egnet til de brønnene som er tiltenkt boret i nord, men den har ikke vært i operasjon siden den kom tilbake til Ølensvåg etter oppdraget i Alaska for snart tre år siden.

Riggoppdatering
West Elara ligger fremdeles på Valmon og venter på værvindu for å gå til Askøy for verftsopphold før den skal til Ekofisk.
West Hercules skal bore to brønner på britisk sokkel med oppstart i april, riggen er høyaktuell for oppdrag på norsk sokkel etter det.
Transocean Arctic har etter det vi kjenner til gjort funn der de nå borer. Det kan bety at de forhåpentligvis skal bore et sidesteg for å bekrefte størrelse på funnet. Fra 1. juni skal den inn på ny kontrakt for boring av 3 brønner Grosbeak området som ligger mellom Gjøa og Troll.
Rowan Stavanger vil gå i opplag i Norge frem til september i år, oppbemanning vil i følge Rowan starte i august. Når riggen kommer inn og i opplag vil en forpleiningsleder og en renholder, i rotasjon, bemanne riggen. Det resterende mannskapet vil bli overført til ressurspool og gå tilbake når den oppbemanner.
Rowan Viking skal etter planen være ferdig for Lundin tidlig i juli, men det ligger fremdeles fire prisede opsjoner i etterkant som kan utøves.


 
   Del på:         
Rss-feed:
siste,